TRIM Broker, a.s. nenesie zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti tu uvedené a ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z investície alebo obchodu založeného na akejkoľvek informácii tu zverejnenej. Informácie, ktoré majú charakter investičného prieskumu sa nepovažujú za odporúčania vhodné pre konkrétnu osobu. Tieto odporúčania nepredstavujú poradenstvo na vykonanie obchodu s finančnými nástrojmi, neobsahujú sľub, že by sa cieľ týchto odporúčaní mohol naplniť, alebo že by bolo možné prostredníctvom nich eliminovať straty pri obchodovaní na finančnom trhu. Viac o rizikách analytických služieb. Skryť